Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbeholdt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.


Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Landbruk Nordvest søker ny daglig leder

En utfordrende og interessant lederjobb - Vi søker en innovativ og tydelig leder som bidrar til målrettet utvikling av en helhetlig organisasjon. Du er operativ og tilgjengelig med evne til å utvikle og markedsføre Landbruk Nordvest som organisasjon. Du bygger tillit. Gjennom din rolle og funksjon oppleves Landbruk Nordvest som dynamisk og helhetlig både eksternt og internt.

> Les mer

Godt grønnsakmiljø på tvers av fylkesgrenser

Gulrotdyrkere fra Smøla på Nordmøre og dyrkere fra Trøndelagsfylka har de tre siste åra hatt felles faglige samlinger med tema som har vært aktuelle for produsentene fra hele området.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kva treng norsk landbruk no?

Her finn du ei samling artiklar om norsk landbruk og vegen vidare. Dei er skrivne av folk med ulikt ståstad, men som alle er interessert i og har meininger om norsk landbruk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ringreven 3 2014

Ringreven nr 3 2014 er lagt ut på arkfane Ringreven. Husk at det kreves brukernavn og passord

> Les mer

MASKINFØRERKURS OPPDAL 30.OKTOBER - 2. NOVEMBER

Info og påmelding til Gerd tlf: 909 98 479.

> Les mer   > Kommentarer [0]

MASKINFØRERKURS 6.-9. november på Skarstua ved Molde

Maskinførerkurs 6. - 9. november på Skarstua. Info og påmelding til Gerd, tlf 909 9 479.

> Les mer

Mer antioksidanter og mindre kadmium i økologisk mat

Ny studie finn statistisk sikre forskjellar på økologisk og ikkje-økologisk mat.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt fra NLR HMS

Her kan du blant annet lese om hvordan unngå ulykker med barn og hvilke regler som gjelder for barn og arbeid.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbruksdager - grovfôr

LNV arrangerer markdager med tema grovfôr tirsdag 24. juni kl 11 hos Ole Mæle i Aure og onsdag 25. juni kl 11 hos Erlend Sellereite i Tomrefjord. tema er : fornying av eng ved bruk av korn som dekkvekst, drenering og grashøsting med fokus på breispreiing og hvordan redusere kjøreskader. EIK-senteret, AK-maskiner , Felleskjøpet og landbruksteknikk stiller med utstyr. Se nærmere her

> Les mer   > Kommentarer [0]

Steinsprekkerkurs

Har du spørsmål til kursets innhold eller ønsker å melde deg på, vennligst kontakt Sverre Heggset på tlf 971 45 445.

> Les mer

Kornmøte på Skarstua 3.april

Vi inviterer våre korndyrkende medlemmer til "våronnmøte" på Skarstua torsdag 3. april. Tema: mikronæring, jordarbeiding og plantevern.

> Les mer

Miljøplankurs

Vi arrangerer nå kurs i å lage miljøplan. Vi konsentrerer oss mest om miljøplan trinn 1 og kursene legges opp slik at deltakerne får jobbe med miljøplan for sitt bruk på kurset. Vi bruker også litt tid på miljøplan trinn 2.

> Les mer   > Kommentarer [0]

STEINSPREKKING KURS

Nye metoder kan erstatte dynamitt, og med enkel opplæring og kompetansebevis er det nå igjen mulig å foreta enkle sprengningsjobber sjøl. Etter to svært vellykkede kus med 60 deltakere , tror vi langt flere vil ha nytte av å kunne benyttte steinsprekkingsmetoden Simplex. Vi kjører 3 nye kurs før påske: Skarstua i Fræna tirsdag 8. april, kl. 10.00 -16.00, Felleskjøpet på Sunndalsøra onsdag 9. april kl 10 - 16 .og på Systra Cafè på Sjøholt torsdag 10. april kl 10-16. Kursavgift: 1.500 kr (inkl teoretisk prøve og kursbevis som gir rett til kjøp og bruk av utstyret, middag og kaffe) Praktiske opplysninger: Sverre Heggset tlf: 971 45 445, sverre.heggset@lr.no Begrenset antall! Først til mølla….. Påmelding snarest og seinest 4.april til: Gerd Gunnerød 909 98 479, gerd.gunnerod@lr.no Les mer

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer

Selen er ikke et nødvendig næringsstoff for planter, men er livsviktig for mennesker og dyr. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyra våre være utsatt for selenmangel.

> Les mer

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å opp...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Det var stor interesse fra utstillerne i forkant av Grønn Møteplass, totalt 71 firma var tilstede på 42 stander, men det ble dessverre ikke det arrangementet vi hadde planlagt.

> Les mer

Rapportene synliggjør nedgangen i kornarealet og i hvilke områder nedgangen er størst. Samtidig pekes det på at matproduksjonen målt som energi på dagens dyrkede arealer kan økes.

> Les mer

Fra skogdag i Tørsdal. Jordpakking. Avløysarkurs. Annonser.

> Les mer

31. januar - 1. februar 2015 arrangeres Landbrukshelga 2015 på Quality Hotel og Resort Hafjell i Øyer. Dette er ei felles kurshelg for alle som har tilknytning til landbruket i Hedmark og Oppland.

> Les mer