Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbehaldt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

Du finn og mykje interessant stoff på den gamle heimesida vår:: http://www.ringreven.no/. Her krevst óg pålogging for ein del av innhaldet.

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Markdag om kornsorter og plantevern 21.8.

Vi inviterer til markdag i våre forsøksfelt med kornsorter og diskusjon om plantevern. Hos Roger Gjelsvik på Skarset i Fræna torsdag 21.august kl. 19.00.

> Les mer

Landbruk Nordvest søker etter DAGLIG LEDER

Stillingen som daglig leder i Landbruk Nordvest SA er ledig.

> Les mer

NY PRIS setertur til Tyrol 22.-29. september

NYE PRISER. Fylkesmannens landbruksavdeling subsidierer turen slik at ny pris ved 20 påmeldte blir 5000 kr pr pers i dobbeltrom og 7000 kr pr pers i enkeltrom. Ved færre påmeldte blir prisen noe høgere. Påmelding innen 20. juli til Stein Brubæk tlf: 915 63 259. Se program for turen her:

> Les mer

Meld deg på geitedagane i Jølster 22.-24. august

Meld deg på geitedagane i Jølster 22.-24. august. Der får du fagleg påfyll, gode naturopplevingar, og du treffer fagfolk og dyktige kollegaer. Det er fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal, Norsk Sau og Geit og Tine som arrangerer geitedagane, denne gongen på Skei i Jølster, fredag 22. august til søndag 24. august. I det allsidige programmet er det lagt opp til foredrag som til dømes • Fokus på produkt frå geit • Avlsopplegg og sikkerheit i avlsarbeidet • Tur til Søgnesand og Kandal • Jurhelse og celletal • Friskare geiter, oppsummering og kost/nyttevurdering, • osv Last ned brosjyra og meld deg på geitedagane i Jølster. Det er bindande påmelding innan 7. juli til Skei Hotel, tlf 57727800 eller epost kurs@skeihotel.no. Kontaktperson: Ola Søgnesand, tlf 90996816, epost ola.sognesand@tine.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

Setertur til Tyrol 22-29 september påmelding innen 20 juli.

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag arrangerer studietur til Tyrol for seterbrukere og andre med interesse for setring og næringsutvikling knyttet til seterdrifta. Formålet med turen er å lære om landbrukspolitikken i Østerrike generelt og setring spesielt.Vi får en orientering om aktuell politikk; statlig, regionalt og lokalt. Det vil også bli orientert om hvordan man organiserer både opplæring/ landbruksutdanning og rådgiving knyttet til setring i Tyrol. Vi er også interessert i å lære mer om nettverksbygging og hvordan man i Tyrol samhandler med reiselivsnæringa for å øke verdiskapinga for begge parter. Det blir god tid på egen hånd i Innsbruck, både til å handle, nyte livet på en fortauskafe eller utforske området. Turleder og guide er Stein Brubæk, seterbruker og godt kjent i alpene.

> Les mer

Nytt fra NLR HMS

Her kan du blant annet lese om hvordan unngå ulykker med barn og hvilke regler som gjelder for barn og arbeid.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbruksdager - grovfôr

LNV arrangerer markdager med tema grovfôr tirsdag 24. juni kl 11 hos Ole Mæle i Aure og onsdag 25. juni kl 11 hos Erlend Sellereite i Tomrefjord. tema er : fornying av eng ved bruk av korn som dekkvekst, drenering og grashøsting med fokus på breispreiing og hvordan redusere kjøreskader. EIK-senteret, AK-maskiner , Felleskjøpet og landbruksteknikk stiller med utstyr. Se nærmere her

> Les mer   > Kommentarer [0]

Steinsprekkerkurs

Har du spørsmål til kursets innhold eller ønsker å melde deg på, vennligst kontakt Sverre Heggset på tlf 971 45 445.

> Les mer

Kornmøte på Skarstua 3.april

Vi inviterer våre korndyrkende medlemmer til "våronnmøte" på Skarstua torsdag 3. april. Tema: mikronæring, jordarbeiding og plantevern.

> Les mer

Miljøplankurs

Vi arrangerer nå kurs i å lage miljøplan. Vi konsentrerer oss mest om miljøplan trinn 1 og kursene legges opp slik at deltakerne får jobbe med miljøplan for sitt bruk på kurset. Vi bruker også litt tid på miljøplan trinn 2.

> Les mer   > Kommentarer [0]

STEINSPREKKING KURS

Nye metoder kan erstatte dynamitt, og med enkel opplæring og kompetansebevis er det nå igjen mulig å foreta enkle sprengningsjobber sjøl. Etter to svært vellykkede kus med 60 deltakere , tror vi langt flere vil ha nytte av å kunne benyttte steinsprekkingsmetoden Simplex. Vi kjører 3 nye kurs før påske: Skarstua i Fræna tirsdag 8. april, kl. 10.00 -16.00, Felleskjøpet på Sunndalsøra onsdag 9. april kl 10 - 16 .og på Systra Cafè på Sjøholt torsdag 10. april kl 10-16. Kursavgift: 1.500 kr (inkl teoretisk prøve og kursbevis som gir rett til kjøp og bruk av utstyret, middag og kaffe) Praktiske opplysninger: Sverre Heggset tlf: 971 45 445, sverre.heggset@lr.no Begrenset antall! Først til mølla….. Påmelding snarest og seinest 4.april til: Gerd Gunnerød 909 98 479, gerd.gunnerod@lr.no Les mer

> Les mer   > Kommentarer [0]

Velkommen til 3 timers innføringskurs i drenering

Tema for kurset er utbedring av dårlig drenert jord og søknad om tilskudd for dreneringstiltak. Godt drenert jord er ein føresetnad for å oppnå gode avlingar, og for å kunne drifte jordbruksareala på ein effektiv måte. Store areal i fylket gjev moderate avlingar avdi dreneringstilstanden ikkje er god nok. Landbruk Nordvest ynskjer å bidra til auka dreneringsaktivitet i fylket, og inviterer til kurs. Kursserien vil bli arrangert no i mars månad, med 16 møte rundt i fylket. Les mer om tid og stad i din kommune.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 foreligger nå. Her finner du oversikt over medlemsmøtene og møteprogrammet. Merk deg at disse starter med et 2 timers dreneringskurs, se eget program. Deretter blir det "godt gammeldags" våronnmøte. Velkommen til en interessant dag der du får påfyll med kunnskap og livlig diskusjon med gode kolleger.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer

Selen er ikke et nødvendig næringsstoff for planter, men er livsviktig for mennesker og dyr. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyra våre være utsatt for selenmangel.

> Les mer

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å opp...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Er du nysgjerrig på å utvide kunnskapen om ulike vekster som kan være aktuelle i fôringa, kan dette være noe for deg. I sommer har vi anlagt et konsentrert felt for vising.

> Les mer

Fredag 05.09. kl. 11.00 hos Ingebrigt Enlid jr. på Hiåvollan i Endalen

> Les mer

Det er et økende marked for sunne og lokalt produserte matvarer. På Fosen er det rom for mye mer lokalt produsert grønnsaker, bær og potet. Nå har tiden kommet for deg som kan tenke deg å dyrke det...

> Les mer

Helgeland Landbruksrådgivning inviterer til fagdager i jordkultur i Vevelstad, Vega og Brønnøy.

> Les mer