Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbehaldt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

Du finn og mykje interessant stoff på den gamle heimesida vår:: http://www.ringreven.no/. Her krevst óg pålogging for ein del av innhaldet.

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

MASKINFØRERKURS

Maskinførerkurs 2.-5. oktober på Skarstua. Info og påmelding til Gerd, tlf 909 9 479.

> Les mer

Mer antioksidanter og mindre kadmium i økologisk mat

Ny studie finn statistisk sikre forskjellar på økologisk og ikkje-økologisk mat.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nytt fra NLR HMS

Her kan du blant annet lese om hvordan unngå ulykker med barn og hvilke regler som gjelder for barn og arbeid.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbruksdager - grovfôr

LNV arrangerer markdager med tema grovfôr tirsdag 24. juni kl 11 hos Ole Mæle i Aure og onsdag 25. juni kl 11 hos Erlend Sellereite i Tomrefjord. tema er : fornying av eng ved bruk av korn som dekkvekst, drenering og grashøsting med fokus på breispreiing og hvordan redusere kjøreskader. EIK-senteret, AK-maskiner , Felleskjøpet og landbruksteknikk stiller med utstyr. Se nærmere her

> Les mer   > Kommentarer [0]

Steinsprekkerkurs

Har du spørsmål til kursets innhold eller ønsker å melde deg på, vennligst kontakt Sverre Heggset på tlf 971 45 445.

> Les mer

Kornmøte på Skarstua 3.april

Vi inviterer våre korndyrkende medlemmer til "våronnmøte" på Skarstua torsdag 3. april. Tema: mikronæring, jordarbeiding og plantevern.

> Les mer

Miljøplankurs

Vi arrangerer nå kurs i å lage miljøplan. Vi konsentrerer oss mest om miljøplan trinn 1 og kursene legges opp slik at deltakerne får jobbe med miljøplan for sitt bruk på kurset. Vi bruker også litt tid på miljøplan trinn 2.

> Les mer   > Kommentarer [0]

STEINSPREKKING KURS

Nye metoder kan erstatte dynamitt, og med enkel opplæring og kompetansebevis er det nå igjen mulig å foreta enkle sprengningsjobber sjøl. Etter to svært vellykkede kus med 60 deltakere , tror vi langt flere vil ha nytte av å kunne benyttte steinsprekkingsmetoden Simplex. Vi kjører 3 nye kurs før påske: Skarstua i Fræna tirsdag 8. april, kl. 10.00 -16.00, Felleskjøpet på Sunndalsøra onsdag 9. april kl 10 - 16 .og på Systra Cafè på Sjøholt torsdag 10. april kl 10-16. Kursavgift: 1.500 kr (inkl teoretisk prøve og kursbevis som gir rett til kjøp og bruk av utstyret, middag og kaffe) Praktiske opplysninger: Sverre Heggset tlf: 971 45 445, sverre.heggset@lr.no Begrenset antall! Først til mølla….. Påmelding snarest og seinest 4.april til: Gerd Gunnerød 909 98 479, gerd.gunnerod@lr.no Les mer

> Les mer   > Kommentarer [0]

Velkommen til 3 timers innføringskurs i drenering

Tema for kurset er utbedring av dårlig drenert jord og søknad om tilskudd for dreneringstiltak. Godt drenert jord er ein føresetnad for å oppnå gode avlingar, og for å kunne drifte jordbruksareala på ein effektiv måte. Store areal i fylket gjev moderate avlingar avdi dreneringstilstanden ikkje er god nok. Landbruk Nordvest ynskjer å bidra til auka dreneringsaktivitet i fylket, og inviterer til kurs. Kursserien vil bli arrangert no i mars månad, med 16 møte rundt i fylket. Les mer om tid og stad i din kommune.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 foreligger nå. Her finner du oversikt over medlemsmøtene og møteprogrammet. Merk deg at disse starter med et 2 timers dreneringskurs, se eget program. Deretter blir det "godt gammeldags" våronnmøte. Velkommen til en interessant dag der du får påfyll med kunnskap og livlig diskusjon med gode kolleger.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Medlemsmøte, dreneringskurs og våronnmøte i perioden 12. - 20. mars

Landbruk Nordvest arrangerer våronnmøter kombinert med dreneringskurs i perioden 12. til 20. mars. Program og oversikt over tid og sted for møtene finner du ved å trykke på linkar nedanfor

> Les mer   > Kommentarer [0]

Andelslandbruk - oppstartseminar

Flere aktører med Oikos Møre og Romsdal i spissen prøver å få i gang et eller flere andelslandbruk i fylket vårt. Seminaret blir holdt i Molde lørdag 1.mars.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Miljøplankurs

Vi arrangerer nå kurs i å lage miljøplan. Vi konsentrerer oss mest om miljøplan trinn 1 og kursene legges opp slik at deltakerne får jobbe med miljøplan for sitt bruk på kurset. Vi bruker også litt tid på miljøplan trinn 2.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer

Selen er ikke et nødvendig næringsstoff for planter, men er livsviktig for mennesker og dyr. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyra våre være utsatt for selenmangel.

> Les mer

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å opp...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Fire millioner kroner er fortsatt ikke fordelt av årets tildeling til Vestfold. Det er tre års frist for å gjennomføre grøftingen, så det er ikke noe problem om dere ikke får grøftet i høst eller t...

> Les mer

Det er rekordtidleg frukthausting i år, denne veka er det Aroma'en som skal i hus før regnveret kjem.

> Les mer

Planleggingen av Bioforsk-konferansen 2015 er i full gang. Den arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4. - 5. februar. Arrangørene ønsker å vise hva landbruks- og miljøforskningen betyr for samfunnet.

> Les mer

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

> Les mer

I anledning ØKOUKA arrangerer Økologiforum Buskerud fagseminar med fokus på helhetlig beiting i økologisk drift.

> Les mer