Velkommen til heimesida til rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest

 

Hovedheimesida vår finn du her: http://www.landbruknordvest.no/

Noko av fagstoffet på desse sidene er forbehaldt medlemmer i rådgivinga. For å sjå dette må du logge deg på i boksen heilt til høgre her.

Du finn og mykje interessant stoff på den gamle heimesida vår:: http://www.ringreven.no/. Her krevst óg pålogging for ein del av innhaldet.

Husk å logge inn!

 

Siste nytt

Steinsprekkerkurs

Har du spørsmål til kursets innhold eller ønsker å melde deg på, vennligst kontakt Sverre Heggset på tlf 971 45 445.

> Les mer

Kornmøte på Skarstua 3.april

Vi inviterer våre korndyrkende medlemmer til "våronnmøte" på Skarstua torsdag 3. april. Tema: mikronæring, jordarbeiding og plantevern.

> Les mer

Miljøplankurs

Vi arrangerer nå kurs i å lage miljøplan. Vi konsentrerer oss mest om miljøplan trinn 1 og kursene legges opp slik at deltakerne får jobbe med miljøplan for sitt bruk på kurset. Vi bruker også litt tid på miljøplan trinn 2.

> Les mer   > Kommentarer [0]

STEINSPREKKING KURS

Nye metoder kan erstatte dynamitt, og med enkel opplæring og kompetansebevis er det nå igjen mulig å foreta enkle sprengningsjobber sjøl. Etter to svært vellykkede kus med 60 deltakere , tror vi langt flere vil ha nytte av å kunne benyttte steinsprekkingsmetoden Simplex. Vi kjører 3 nye kurs før påske: Skarstua i Fræna tirsdag 8. april, kl. 10.00 -16.00, Felleskjøpet på Sunndalsøra onsdag 9. april kl 10 - 16 .og på Systra Cafè på Sjøholt torsdag 10. april kl 10-16. Kursavgift: 1.500 kr (inkl teoretisk prøve og kursbevis som gir rett til kjøp og bruk av utstyret, middag og kaffe) Praktiske opplysninger: Sverre Heggset tlf: 971 45 445, sverre.heggset@lr.no Begrenset antall! Først til mølla….. Påmelding snarest og seinest 4.april til: Gerd Gunnerød 909 98 479, gerd.gunnerod@lr.no Les mer

> Les mer   > Kommentarer [0]

Velkommen til 3 timers innføringskurs i drenering

Tema for kurset er utbedring av dårlig drenert jord og søknad om tilskudd for dreneringstiltak. Godt drenert jord er ein føresetnad for å oppnå gode avlingar, og for å kunne drifte jordbruksareala på ein effektiv måte. Store areal i fylket gjev moderate avlingar avdi dreneringstilstanden ikkje er god nok. Landbruk Nordvest ynskjer å bidra til auka dreneringsaktivitet i fylket, og inviterer til kurs. Kursserien vil bli arrangert no i mars månad, med 16 møte rundt i fylket. Les mer om tid og stad i din kommune.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 foreligger nå. Her finner du oversikt over medlemsmøtene og møteprogrammet. Merk deg at disse starter med et 2 timers dreneringskurs, se eget program. Deretter blir det "godt gammeldags" våronnmøte. Velkommen til en interessant dag der du får påfyll med kunnskap og livlig diskusjon med gode kolleger.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Medlemsmøte, dreneringskurs og våronnmøte i perioden 12. - 20. mars

Landbruk Nordvest arrangerer våronnmøter kombinert med dreneringskurs i perioden 12. til 20. mars. Program og oversikt over tid og sted for møtene finner du ved å trykke på linkar nedanfor

> Les mer   > Kommentarer [0]

Andelslandbruk - oppstartseminar

Flere aktører med Oikos Møre og Romsdal i spissen prøver å få i gang et eller flere andelslandbruk i fylket vårt. Seminaret blir holdt i Molde lørdag 1.mars.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Miljøplankurs

Vi arrangerer nå kurs i å lage miljøplan. Vi konsentrerer oss mest om miljøplan trinn 1 og kursene legges opp slik at deltakerne får jobbe med miljøplan for sitt bruk på kurset. Vi bruker også litt tid på miljøplan trinn 2.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Storfegjødsel + vatn krever mer plass

Mye av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerplass. Både teoretiske beregninger av gjødselproduksjon og målinger under praktiske forhold viser langt større behov for lagerkapasitet i mjølkeproduksjon enn hittil antatt.

> Les mer

Kurs STEINSPREKKING - alternativ til dynamitt

Nye metoder kan erstatte dynamitt, og med enkel opplæring og kompetansebevis er det nå igjen mulig å foreta enkle sprengningsjobber sjøl. Etter to svært vellykkede kus med 60 deltakere , tror vi langt flere vil ha nytte av å kunne benyttte steinsprekkingsmetoden Simplex. Vi kjører 3 nye kurs før påske: Skarstua i Fræna tirsdag 8. april, kl. 10.00 -16.00, Felleskjøpet på Sunndalsøra onsdag 9. april kl 10 - 16 .og på Systra Cafè på Sjøholt torsdag 10. april kl 10-16. Kursavgift: 1.500 kr (inkl teoretisk prøve og kursbevis som gir rett til kjøp og bruk av utstyret, middag og kaffe) Praktiske opplysninger: Sverre Heggset tlf: 971 45 445, sverre.heggset@lr.no Begrenset antall! Først til mølla….. Påmelding snarest og seinest 4.april til: Gerd Gunnerød 909 98 479, gerd.gunnerod@lr.no Les mer

> Les mer   > Kommentarer [0]

Autorisasjonskurs plantevern

Landbruk Nordvest arrangerer kurs autorisasjon plantevern på Felleskjøpet i Molde, Felleskjøpet i Kristiansund og i Ørskog i løpet av februar. I Surnadal blir det kurs i april. For nærmere opplysninger om dato og påmelding se under les mer.

> Les mer

Miljøplankurs Stranda 11.januar

I samarbeid med kommunane vil det ut over våren bli arrangert kurs i utarbeiding av Miljøplan rundt om i fylket. Først ute er Stranda kommune der det skal haldast to kurs kommande laurdag 11. januar. Kurset er aktuelt både for dei som skal utarbeide miljøplan for første gang, og for dei som har behov for oppdatering av miljøplanen.( Både varemottakarane og myndigheitene set krav om at gardsbruk i drift skal ha miljøplan). For stad og påmelding sjå "les mer"

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannfo...

> Les mer

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

> Les mer

Kontroll av eldre gjødselkjellarar er i svært mange tilfelle naudsynt for å kunne bruke fjøsen vidare og sove trygt om natta. Dette gjeld spesielt kjellarar bygt i slutten av 60-åra og fram til 1990

> Les mer

Selen er ikke et nødvendig næringsstoff for planter, men er livsviktig for mennesker og dyr. Norsk jord er fattig på selen og uten ekstra tilførsel kan husdyra våre være utsatt for selenmangel.

> Les mer

Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Føremålet er mellom anna å opp...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Det ser ut til at det kan bli tidlig slått i år. Det betyr at vi tilsvarende tidlig må ut med gjødselen. For de som satser på å slå i slutten av mai betyr dette at en må ut med gjødselen senest uke...

> Les mer

NLR Viken er i gang med å så forsøkene men mange bønder har allerede sådd for to uker siden

> Les mer

NLR Opplands årsmøte ble avholdt torsdag 10.4.14 på Felleskjøpet, Lillehammer. Det var 8 stemmeberettigede til stede. I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det informert om NLR sentrale strukturut...

> Les mer

10. april møtte 16 interesserte opp for å se stripespredningsdemonstrasjon hos Karl Andre Rydland på Fitjar. Erik Willgohs stilte med utstyr, Agro Miljø orienterte om utstyret og Lise og Bart fra N...

> Les mer

Fylkesmannen i Hordaland inviterer i samarbeid med Bondelaget og Småbrukarlaget til open informasjonskveld onsdag 23. april i Os og torsdag 24. april på Osterøy. Tema er den trua elvemuslingen og m...

> Les mer